1  2 3  4

 

new-8_e0

แผนการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานกับปั้นจั่น(ตามกฎหมาย)

new-8_e0

แผนการฝึกอบรม จป. คปอ. 2559

new-8_e0

แผนการฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ 2559

new-8_e0

บริการฝึกอบรม

 animated-update-image-0025

  กฎหมายการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๘

                                                        ตารางฝึกอบรมทั้งหมด  click

แผนฝึกอบรมหลักสูตรเซฟตี้พิเศษ public Training 2016
วันที่ ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน วันที่ ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน
 

20 ก.ค.
6  ก.ย.
การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (Defensive Driving) ประเภทรถหัวลาก

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

2,900 บาท/ท่าน
 

17 ส.ค.
การบริหารจัดการ…งานผู้รับเหมา

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

2,900 บาท/ท่าน
 

20 มิ.ย.
มาตรฐานฉบับใหม่ ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
 

2 ส.ค.
6 ต.ค.
7 ธ.ค.
วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
 

2 มิ.ย.
การจัดการเหตุการณ์เฉียด (Near Miss Management : CCCF)

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
 

9 – 10 ส.ค.
22 – 23 พ.ย.
ติวเข้มเตรียมสอบ “บุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย”

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

7,000 บาท/ท่าน
 

14 มิ.ย.
1 ก.ค.
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
 

15 มิ.ย.
ปฐมพยาบาล first aid

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
 

6 มิ.ย.
6 ก.ค.
หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
28 ก.ย.
9 ธ.ค.
เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เรา…อย่างปลอดภัย

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
 

8 มิ.ย.
เทคนิคบริหารงานผู้รับเหมาเพื่อทำงานให้เรา…อย่างปลอดภัย

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
13 ก.ย.
26 ธ.ค.
มาตรการความปลอดภัยระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนีย

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
 

13 มิ.ย.
ความปลอดภัยในการทำงานกับรังสี

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน
20 มิ.ย.
1 ธ.ค.

การขับขี่ฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี

*VIRGO แผนที่*
ดาวน์โหลดใบสมัคร

2,900 บาท/ท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-336-0433 ,088-913-2833 E-mail:admin@seac.co.th

admin