แผนอบรมประจำปี

 

1

 

2

 

3

 

4

แผนการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานกับปั้นจั่น(ตามกฎหมาย) 2560

แผนการฝึกอบรม จป. คปอ. 2560

แผนการฝึกอบรมลิฟต์ 2560

บริการฝึกอบรม

แผนฝึกอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง 

บริการตรวจและทดสอบ

   บริการให้เช่าตุ้มน้ำหนัก สำหรับ Test load

ประชาสัมพันธ์

animated-update-image-0025  กระทรวงแรงงานเตรียมออกกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 animated-update-image-0025  ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพ ที่อาจเป็นอันตราย คลิ๊กอ่านต่อ…

animated-update-image-0025
  รายการกฎหมายใหม่     สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย

กระทรวงแรงงาน เสนอร่างแผนงานโครงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
ในภูมิภาคอาเซียน ในปี 2560 ร่วมกับ ILO และเครือข่ายในการดูแล
เน้นสร้างความเข้มแข็งการตรวจแรงงานและปรับแก้กฎหมาย  28 ก.พ. 2560

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560 เพิ่มอัตราโทษใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย

อบรมเซฟตี้พิเศษ

หลักสูตรเซฟตี้พิเศษ 

แผนฝึกอบรมเซฟตี้พิเศษ ประจำปี 2560