แจ้งแผนฝึกอบรมปั้นจั่นประจำปี 2563

กรอกข้อมูลลงทะเบียนอบรมปั้นจั่น https://forms.gle/2mQA3A83cfLwwi569

           แจ้งแผนฝึกอบรม จป.คปอ. ประจำปี 2563

 บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ายันรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก”  (A Study of Factor effect to Ground Penetration Hydraulic Mobile Crane’s Outriggers) โดย นาย  วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ และ รศ.รอ.พิพัฒน์ สอนวงษ์ click