แผนอบรมประจำปี

 

1

 

2

 

3

 

4

แผนการฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติงานกับปั้นจั่น(ตามกฎหมาย) 2560

แผนการฝึกอบรมลิฟต์ 2560

แผนการฝึกอบรม จป. คปอ. 2560

บริการฝึกอบรม

แผนฝึกอบรม จป.เทคนิคขั้นสูง 

บริการตรวจและทดสอบ

 

กฎหมาย /บทความวิชาการ

 

law1

 

law2

 

law7

 

law6

 

 ถอดรหัส ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 3 สิงหาคม 2560 คลิ๊ก

 ขอเชิญสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม “การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี 2561 

animated-update-image-0025 รวมพลคนใช้เครน เร็วๆนี้พบกับแหล่งพบปะพูดคุยสำหรับผู้ใช้เครน (ปั้นจั่น มาแชร์ประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ

 บทความเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ายันรถปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก”  (A Study of Factor effect to Ground Penetration Hydraulic Mobile Crane’s Outriggers) โดย นาย  วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ และ รศ.รอ.พิพัฒน์ สอนวงษ์
คลิ๊กอ่านต่อ

 ข้อบังคับสภาวิศวกร เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับ

animated-update-image-0025  กระทรวงแรงงานเตรียมออกกฎกระทรวงว่าด้วยกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐