ขั้นตอนชำระเงิน

หน้าหลัก / ขั้นตอนชำระเงิน

     ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ,จ่ายเช็ค ได้ที่ 

ชื่อบัญชี บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

          ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 380-266921-0

          ธนาคาร กสิกรไทย สาขามาร์เก็ต วิลเลจ สุวรรณภูมิ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 686-2-47363-7

          ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบางพลี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 003-0-49619-4

 

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
โปรดออกในนาม
บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 1  ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556014697

 

หากท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วโปรดเก็บหลักฐาน (Pay-in, ใบนำฝาก, รายการโอน ฯลฯ) 

พร้อมส่งหลักฐานชำระค่าบริการมาที่ Email : Admin@seac.co.th
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง **(โปรดระบุชื่อบริษัท – ที่อยู่ให้ชัดเจน)**

 
 

บัญชีการเงินติดต่อ คุณ สุภาภรณ์  พรมสำลี