ตรวจ ทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และลิฟต์ทุกชนิด (ตามกฎหมาย)

หน้าหลัก / ตรวจ ทดสอบเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ และลิฟต์ทุกชนิด (ตามกฎหมาย)

ตรวจทดสอบ ลิฟต์
ลิฟต์โดยสาร (Passenger Lift)
ลิฟต์ขนส่ง,ลิฟต์ขนส่งชั่วคราว,ลิฟต์ในงานก่อสร้าง

ตรวจทดสอบ ปั้นจั่น
ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (STATIONARY CRANE) ปจ.1
ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (MOBILE CRANE) ปจ.2

ตรวจทดสอบ รถยก (Forklift)
ENGINE FORKLIFT
BATTERY FORKLIFT

ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าประจำปี
Electric Inspector

ตรวจทดสอบ กระเช้าไฟฟ้า
Electric Hoist, Gondora