รวมตาราง แผนฝึกอบรม

หน้าหลัก / รวมตาราง แผนฝึกอบรม

แผนฝึกอบรมปั้นจั่น (ตามกฎหมาย) public Training 2015
วันที่ ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน วันที่ ชื่อหลักสูตร ค่าลงทะเบียน
25-27 เม.ย.
(รุ่น 8/58)
13-15 พ.ค.
(รุ่น 9/58)
23-25 พ.ค.
(รุ่น10/58)
13-15 มิ.ย.
(รุ่น 11/58)
27-29 มิ.ย.
(รุ่น 12/58)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
3,500 บาท
6-15 ท่าน
3,000 บาท
16-20 ท่าน
2,500 บาท
25-27 เม.ย.
(รุ่น 8/58)
13-15 พ.ค.
(รุ่น 9/58)
23-25 พ.ค.
(รุ่น10/58)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่นและปั้นจั่น ชนิดเคลื่อนที่ชนิดอื่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
3,800 บาท
6-15 ท่าน
3,500 บาท
16-20 ท่าน
2,800 บาท
 
 
 
 
1-3 ก.ค.
(รุ่น 13/58)
11-13 ก.ค.
(รุ่น 14/58)
25-27 ก.ค.
(รุ่น 15/58)
8-10 ส.ค.
(รุ่น 16/58)
29-31 ส.ค.
(รุ่น 17/58)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่น ชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
3,500 บาท
6-15 ท่าน
3,000 บาท
16-20 ท่าน
2,500 บาท
25-27 เม.ย.
(รุ่น 8/58)
13-15 พ.ค.
(รุ่น 9/58)
23-25 พ.ค.
(รุ่น10/58)
ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่นและปั้นจั่น

ชนิดเคลื่อนที่ชนิดอื่น
ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
3,800 บาท
6-15 ท่าน
3,500 บาท
16-20 ท่าน
2,800 บาท
25 เม.ย.
(รุ่น 8/58)
13 พ.ค.
(รุ่น 9/58)
23 พ.ค.
(รุ่น 10/58)
13-15 มิ.ย.
(รุ่น 11/58)
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
2,000 บาท
6-15 ท่าน
1,800 บาท
16-20 ท่าน
1,500 บาท
25 เม.ย.
(รุ่น 8/58)
13 พ.ค.
(รุ่น 9/58)
23 พ.ค.
(รุ่น 10/58)
13-15 มิ.ย.
(รุ่น 11/58)
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
2,000 บาท
6-15 ท่าน
1,800 บาท
16-20 ท่าน
1,500 บาท
27-29 มิ.ย
(รุ่น 12/58)
1-3 ก.ค.
(รุ่น 13/58)
11-13 ก.ค.
(รุ่น 14/58)
25-27 ก.ค.
(รุ่น 15/58)
8-10 ส.ค.
(รุ่น 16/58)
29-31 ส.ค.
(รุ่น 17/58)
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
2,000 บาท
6-15 ท่าน
1,800 บาท
16-20 ท่าน
1,500 บาท
27-29 มิ.ย.
(รุ่น 12/58)
1-3 ก.ค.
(รุ่น 13/58)
11-13 ก.ค.
(รุ่น 14/58)
25-27 ก.ค.
(รุ่น 15/58)
8-10 ส.ค.
(รุ่น 16/58)
29-31 ส.ค.
(รุ่น 17/58)
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น

ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดแผนที่
(ศูนย์ฝึกอบรม IEIC บางนา-ตราด กม.14)

1-5 ท่าน
2,000 บาท
6-15 ท่าน
1,800 บาท
16-20 ท่าน
1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์. 02-336-0433 ,092-609-2233 โทรสาร. 02-336-0432 E-mail:admin@seac.co.th