อบรมลิฟต์

    แผนฝึกอบรมลิฟต์ ประจำปี 2560

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

วันที่อบรม หลักสูตร แผนประจำปี ค่าลงทะเบียน (ไม่รวม Vat 7%)
17 พ.ค. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

 pdf
 3,900 บาท
23 มิ.ย. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

pdf

 

 3,900 บาท
25 ก.ค. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

 
pdf
 3,900 บาท
23 ส.ค. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

 pdf

 3,900 บาท
19 ก.ย. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

 pdf

 3,900 บาท
2 ต.ค. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

 pdf

 3,900 บาท
9 พ.ย. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

 pdf

 3,900 บาท
20 ธ.ค. 2560

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์

 

 pdf

 3,900 บาท

รายละเอียดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ

หลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์


                ระบบลิฟต์เป็นส่วนหนึ่งของอาคารสูงและอาคารก่อสร้างบางประเภทที่นิยมใช้ในปัจจุบันไปแล้ว หากพูดถึงเรื่องความปลอดภัยแล้วนั้น ต้องกล่าวถึงผู้ตรวจสอบอาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ควบคุมงาน ที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษา ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็นอุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆของลิฟต์ (LIFT PIT) ได้ การตรวจสอบระบบลิฟต์ของผู้ตรวจสอบอาคารส่วนใหญ่จะตรวจดูจากรายงานการซ่อมบำรุง และการทดสอบว่ามีการซ่อมบำรุงและทดสอบตามระยะเวลาหรือไม่ แต่ทว่าผู้ตรวจสอบอาคารและผู้ดูแลอาคารควรมีความเข้าใจกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวกับระบบลิฟต์,องค์ประกอบของระบบลิฟต์,ระบบลิฟต์แต่ละประเภท, แนวทางการตรวจสอบระบบลิฟต์และรูปแบบรายงานการตรวจสอบลิฟต์เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาระบบลิฟต์ ดังนั้นผู้ใช้งานจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในการใช้งานและคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานกับลิฟต์เช่นกัน ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ดูแลอาคาร ผู้ควบคุม ผู้ใช้งานและบุคคลทั่วไปได้เข้าใจกฎหมายและมาตรฐานของระบบลิฟต์แต่ละประเภทและรูปแบบการทำรายงานทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติกับระบบลิฟต์จริง

ทาง SE&C ขอนำเสนอแพ็คเกจหลักสูตร  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์ ที่คุณสามารถปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานลิฟต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย สอดคล้องตามกฎหมาย สิ่งแรกที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของคุณในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์ ที่อาจจะส่งผลช่วยลดความเป็นอันตรายและอุบัติเหตุและความสูญเสียได้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจในการใช้ลิฟต์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำการตรวจสอบเบื้องต้นและสามารถบำรุงรักษาลิฟต์เบื้องต้นอย่างถูกวิธี
3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักและปฏิบัติตามกฎระเบียบคู่มือและข้อบังคับในการใช้ลิฟต์
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเหตุขัดข้อง ขณะที่ใช้ลิฟต์

กลุ่มเป้าหมาย
– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
– ผู้ควบคุม
– ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
– ช่างซ่อมบำรุง

ระยะเวลาอบรม  1 วัน (6 ชั่วโมง)

สถานที่ฝึกอบรม
– ณ ศูนย์ฝึกอบรม SE&C

วิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวลิฟต์ บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์  แอนด์ คอนซัลแตนท์  จำกัด

 

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร 1-5  ท่าน 6-10 ท่าน 11-20 ท่าน
 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับลิฟต์ 3,900 บาท 3,500 บาท 3,300 บาท

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% และสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีเป็นสมาชิก www.seac.co.th รับส่วนลดทันที 10% ในกรณีจำนวนผู้เข้าอบรม 20 ท่านขึ้นไป)

การชำระค่าบริการ

โอนเงินเข้าบัญชี ,จ่ายเช็ค , ฝากเงินเข้าบัญชี บจก. เซฟตี้เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาโฮมโปร บางนา เลขที่บัญชี 686 – 2 – 47363 – 7
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโฮมโปร สุวรรณภูมิ เลขที่บัญชี 380 – 266921 – 0
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้ โลตัส บางพลี เลขที่บัญชี 003-049619–4

กรณีหักภาษี ที่จ่าย 3% โปรดออกในนาม บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์  แอนด์ คอนซัลแตนท์  จำกัด
สำนักงานใหญ่ 99/856  หมู่ที่ 4 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทรศัพท์ 02-336 -0433 มือถือ 088-913-2833
โทรสาร 02-336-0432  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556014697

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์. 088-9132833, 02-336-0433 , โทรสาร. 02-336-0432 E-mail:admin@seac.co.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.