อบรมปั้นจั่น ตามกฎหมาย

หน้าหลัก / อบรมปั้นจั่น ตามกฎหมาย

        ผู้ที่ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น (เครน) หรือผู้ที่จะต้องทำงานกับปั้นจั่นในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างอันตรายมีความเสี่ยงสูงและมีระบบการทำงานของปั้นจั่น (เครน) ที่หลากหลายรูปแบบการทำงาน เช่น การบังคับปั้นจั่น การผูกมัด การยกเคลื่อนย้ายวัสดุการใช้สัญญาณมือและเครื่องหมายจราจร การอ่านค่าตารางพิกัดการยก การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ยก การประเมินน้ำหนักสิ่งของ วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย รวมถึงระบบเครื่องยนต์ดีเซลระบบไฮดรอลิกเบื้องต้น คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบ และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ระบบทั้งหลายนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป
      SE&C มุ่งมั่นที่จะฝึกอบรมให้แก่ผู้สนใจทุกท่าน เพื่อนำเทคนิคและความรู้ที่ถูกถ่ายทอดจากผู้ชำนาญการด้านความปลอดภัย ซึ่งมีเกียรติและคุณวุฒิ สามัญวิศวกรเครื่องกล โดยมีความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรม กฎหมาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน  เป็นผู้บรรยายและฝึกปฏิบัติจริงตามประเภทของปั้นจั่น  เช่น รถปั้นจั่น รถเฮี้ยบ ปั้นจั่นหอสูง ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง เรือปั้นจั่น
ทำไมต้องเลือกใช้บริการของ SE&C ?
   
จุดเด่นของเราคือ “วิทยากรหรือผู้สอน” มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นทุกชนิดที่กล่าวมาและสามารถสอนเชิงลึกในการคำนวณโดยหลักวิศวกรรมประยุกต์เพื่อการทำงานการผลิต และการดูแลรักษาเชิงกล ซึ่งเดินสายงานด้านความปลอดภัยและวิศวกรรม โดย อาจารย์วรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์ รวมถึง คู่มือฝึกอบรม” ที่ไม่เหมือนใคร  ทำการแปลเอกสารภาษาต่างประเทศมาเป็นภาษาไทย เพราะปั้นจั่น (เครน) ส่วนใหญ่มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ ท่านได้นำมาแปลและเชื่อมโยงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงข้อบังคับตามกฎหมายไทยไว้ในเล่มเดียว (ลิขสิทธิ์ที่นี่ที่เดียว)  จุดเด่นที่สำคัญของเราอีกอย่างคือ “ความน่าเชื่อถือในการจัดฝึกอบรม” ยืนยันว่าสามารถจัดฝึกอบรมได้ทุกรุ่นตามแผนที่ประกาศ
 

อบรมปั้นจั่น

หลักสูตรการฝึกอบรมในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น (ตามกฎหมาย) public Training 2020-2021

วันที่อบรม หลักสูตร (แยกตามชนิดปั้นจั่น) สถานะ ค่าลงทะเบียน (ไม่รวม Vat 7%)

2-4 ธ.ค.

16-18 ธ.ค.

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)
สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรม SE&C ซอยกิ่งแก้ว 14/1 แผนที่ Google Mapดาวน์โหลด

2-4 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

16-18 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

 4,700 บาท
วันที่อบรม หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น สถานะ ค่าลงทะเบียน (ไม่รวม Vat 7%)

2 ธ.ค.

16 ธ.ค.

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (ตามกฎหมาย)

2 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

16 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

2,500 บาท
วันที่อบรม หลักสูตร (Rigging Slinging and Signal Man) สถานะ ค่าลงทะเบียน (ไม่รวม Vat 7%)

2-4 ธ.ค.

16-18 ธ.ค.

 
(Rigging Slinging and Signal Man)

รายละเอียด

กรอกข้อมูลลงทะเบียนอบรม https://forms.gle/2mQA3A83cfLwwi569

 ดาวน์โหลดใบสมัคร

สถานที่ ศูนย์ฝึกอบรม SE&C ซอยกิ่งแก้ว 14/1 แผนที่ Google Map ดาวน์โหลด

2-4 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

16-18 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

4,700 บาท
วันที่อบรม หลักสูตร  สถานะ ค่าลงทะเบียน (ไม่รวม Vat 7%)
       

2-4 ธ.ค.

16-18 ธ.ค.

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น (Offshore Crane) ปั้นจั่นเคลื่อนที่ ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย)

2-4 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

16-18 ธ.ค.(เปิดรับสมัคร)

 4,700 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร 1-5  ท่าน 6-10 ท่าน 11-20 ท่าน
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผู้บังคับปั้นจั่น  ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย) 4,700 บาท 4,500 บาท 4,300 บาท
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น และปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ชนิดอื่น (ตามกฎหมาย) 4,700 บาท 4,500 บาท 4,300 บาท
ทบทวนการทำงานกับปั้นจั่น 2,500 บาท 2,300 บาท 2,000 บาท
       
       

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% และสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์.   02-066-5168 , 094-4167373, 094-4182662

E-mail:admin@seac.co.th

แผนการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานกับปั้นจั่น 2563-2564