แผนการฝึกอบรม จป. คปอ.

หน้าหลัก / แผนการฝึกอบรม จป. คปอ.

แผนฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ,คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ปี 2563

วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน

20-21 ก.พ.

 

จป. ระดับหัวหน้างาน (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 2,500

23-24 เมย.

 

จป. ระดับหัวหน้างาน (English Version)
ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิ๊กดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร  Birdy 5 สุวรรณภูมิ 15,000
11-12 พ.ค.
จป. ระดับหัวหน้างาน (Japanese Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 19,000
วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน
2-3 มี.ค.
จป. ระดับบริหาร (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 2,500
14-15 พ.ค.
 
จป. ระดับบริหาร (English Version)
เปิดรับสมัคร Birdy Five 15,000
13-14 ส.ค
จป. ระดับบริหาร (Japanese Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 19,000

 

วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน

17-19 มิ.ย.

 

จป. ระดับเทคนิค (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 3,900
วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน
4-5 มี.ค.
คปอ. (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 2,500
21-22 เม.ย.
คปอ.(English Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 15,000

22-23 ก.ค.

 

 

คปอ.(Japanese Version)

 

 

เปิดรับสมัคร

 

โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 19,000

                                                                                      อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
2,300 15,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร
2,500 15,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิค
3,900
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 
2,500 15,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูง
28,000

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%