ติดต่อเรา

หน้าหลัก / ติดต่อเรา

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Safety Environment and Consultant Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 
เลขที่ 24/35 หมู่ 1 ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 

ออกใบกำกับภาษีในนาม


บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/Tax ID : 0 1155 56014 69 7

 

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร

ศูนย์ฝึกอบรม SE&C บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 333/248 หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ที่ตั้งศูนย์ฝึกอบรม SE&C:

เลขที่ 333/248  หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

Website:               www.seac.co.th

บัญชีการเงิน ติดต่อ คุณ สุภาภรณ์  พรมสำลี (ยุ้ย)

ฝึกอบรมอบรม งานตรวจและทดสอบ ติดต่อ คุณ สุภาภรณ์ พรมสำลี (ยุ้ย)

โทร :                      02-066-5168
มือถือ/Hot Line :   094-416-7373
E-Mail :                 Admin@seac.co.th