ติดต่อเรา

หน้าหลัก / ติดต่อเรา

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Safety Environment and Consultant Co., Ltd.

ที่ตั้ง : สำนักงานใหญ่  เลขที่ 24/35 หมู่ 1 ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ศูนย์ฝึกอบรม SE&C:  เลขที่ 333/248 หมู่บ้านกฤษณา-สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 โทร./Tel. : 02-066-5168  มือถือ/Mobile :094-416-7373, 094-418-2662

ออกใบกำกับภาษีในนาม
บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/Tax ID : 0 1155 56014 69 7

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร 
 บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขที่ 333/248 หมู่บ้านกฤษณา-สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

E-Mail : admin@seac.co.th

Website: www.seac.co.th
เนื่องจาก คุณนิตยา(ฝ้าย) ศรีไพร ได้ลาออกและพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม  2562 
และ คุณธนพล  ศรีมูล ได้ลาออกและพ้นสภาพการเป็นพนักงานแล้วตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม  2562
 
ดังนั้น 
เรื่องบัญชีการเงินติดต่อ คุณ สุภาภรณ์  พรมสำลี
งานอบรม งานตรวจและทดสอบ ติดต่อ คุณ จีราพร ชำนาญไพร หรือ คุณ สุภาภรณ์ พรมสำลี