ติดต่อเรา

หน้าหลัก / ติดต่อเรา

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
Safety Environment and Consultant Co., Ltd.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:  เลขที่ 24/35 หมู่ 1 ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 
ศูนย์ฝึกอบรม SE&C:  เลขที่ 333/248 หมู่บ้านกฤษณา-สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
โทร                     02-066-5168
มือถือ/Hot Line :   094-416-7373
E-Mail :                 admin@seac.co.th
Website:               www.seac.co.th

ออกใบกำกับภาษีในนาม
บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี  อำเภอเมืองชลบรี จังหวัดชลบุรี 20000
เลขประจำตัวผู้ เสียภาษี/Tax ID : 0 1155 56014 69 7

ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
ศูนย์ฝึกอบรม SE&C บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 333/248 หมู่บ้านกฤษณา-สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 2 ซอยกิ่งแก้ว14/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เนื่องจาก
คุณจีราพร ชำนาญไพร ได้ลาออกและพ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 
ดังนั้น 
บัญชีการเงิน ติดต่อ คุณ สุภาภรณ์  พรมสำลี
ฝึกอบรมอบรม งานตรวจและทดสอบ ติดต่อ คุณ สุภาภรณ์ พรมสำลี