บริการของเรา

หน้าหลัก / บริการของเรา

SE&C ยินดีให้บริการ

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม
ตรวจและทดสอบ
ฝึกอบรม
ตรวจและทดสอบ

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงาน

1. หลักสูตร ความปปลอดภัยในการขับขี่รถยก หรือ Fork Lift 
2. หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
3. หลักสูตร การติดตั้งและตรวจสอบความปลอดภัยนั่งร้าน

 หลักสูตร อื่นๆ อีกมากมาย โปรดสอบถามเพิ่มเติม

ลิฟต์โดยสาร (Passenger Lift), ลิฟต์ขนส่งวัสดุ, ลิฟต์ขนส่งชั่วคราวและโดยสารชั่วคราว(ในงานก่อสร้าง)
ตรวจและทดสอบ กระเช้าแขวน (Suspended Platform), กระเช้าไฟฟ้า Gondola, กระเช้านั่งร้าน รถกระเช้า Boom Lift, Aerial Work Platform MEWP, Vertical Mast, X-Lift or Scissor Lift
ฝึกอบรม
ตรวจและทดสอบ

หลักสูตร จป./คปอ.

งดการจัดฝึกอบรม

ตรวจสอบ รถยก (Forklift) ตามกฎกระทรวงแรงงานฯ ตรวจรับรองระบบแก๊ส LPG สำหรับรถโฟร์คลิฟท์ ตามประกาศกรมโรงงานฯ
ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปี

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือต้องการใบเสนอราคา โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-0665168
มือถือ 094-4167373
E-mail: admin@seac.co.th