ตรวจสอบและทดสอบ

หน้าหลัก / บริการของเรา / ตรวจสอบและทดสอบ

ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ฝึกอบรมและสัมมนา หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายละเอียด
ตรวจและทดสอบ (ตามกฎหมาย)
เครื่องจักร เครื่องมืออำนวยความสะดวกในยุคปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทุ่นแรงในการทำงานของสถานประกอบการต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และค้าขาย ฯลฯ ก่อนที่เราจะเริ่มปฏิบัติงานควรมีการตรวจและทดสอบเบื้องต้นทุกครั้งก่อนใช้งาน อนึ่งหากระยะเวลาผ่านไป ก็ควรมีการตรวจและทดสอบเชิงวิศวกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันการเกิดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้งานเครื่องจักร เครื่องมืออำนวยความสะดวกสูงขึ้น ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความบกพร่องของเครื่องมือและพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานแล้วนั้น ทางหน่วยงานราชการจึงได้คำนึงถึงความปลอดภัยของสถานประกอบการที่มีการใช้งานเครื่องจักรทุกประเภท จึงกำหนดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของเครื่องจักร จึงประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของเครื่องจักร เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานทดสอบโดยวิศวกรเป็นผู้ดำเนินการ

SE&C มุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ผู้สนใจทุกองค์กร เพื่อจัดทำการตรวจและทดสอบเครื่องจักร เพื่อให้ท่านนำไปปรับปรุงแก้ไข การตรวจและทดสอบนี้จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการของท่าน หรือผู้ใช้บริการเช่าหรือซื้อขาย ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ซึ่งมีเกียรติและคุณวุฒิวิศวกรเครื่องกลสามัญ จากสถาบันมหาลัยพระจอมเกล้า มหาลัยเกษตรศาสตร์ มหาลัยพระนคร เป็นผู้ตรวจและทดสอบตามประเภทของปั้นจั่น  เช่น รถปั้นจั่น รถเฮี้ยบ ปั้นจั่นหอสูง ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง   เรือปั้นจั่น เครื่องจักร เครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ผ่อนแรงต่างๆ เช่น รอกโซ่ ฮ้อยส์ บูมลิฟท์ ลิฟต์ขนส่ง ลิฟต์โดยสาร

ตรวจสอบและทดสอบ

บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (SE&C) บริษัทในเครือของ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อินสเป็คชั่น จำกัด (IEIC) ก่อตั้งบริษัทเมื่อ พ.ศ. 2549 และถือว่า IEIC เป็นบริษัทหนึ่งที่มีความเป็นผู้นำในการดำเนินงานด้านการตรวจสอบและทดสอบพร้อมกับออกหนังสือรับรองของเครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ ไม่ว่าจะเป็นปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น และเรือปั้นจั่น ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ตามแบบ ปจ.1 ปจ.2 ลิฟท์ขนส่ง ลิฟท์โดยสาร รถยกและรถกระเช้า โดยวิศวกรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

วัตถุประสงค์

รับตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1,ปจ.2,ลิฟท์,รถยก,เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง หรือ

ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ (STATIONARY CRANE) ปจ.1

(STATIONARY CRANE) คป.1 เช่น GANTRY CRANE,OVERHEAD CRANE, ELECTRIO HOIST, SEMI GANTRY CRANE, PORTAL CRANE,FLOATING CRANE, CONTAINER HANDLING CRANE, JIB CRANE หรือ WALL CRANE,ลิฟท์โดยสารและขนส่งวัสดุ PASSENGER HOIST AND MATERIAL LIFT,CONCRETE PLACING BOOM, กระเช้าไฟฟ้า GONDOLA,

ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ (MOBILE CRANE) ปจ.2

เช่นรถเครนทุกชนิด ALL TERRAIN CRANE,ROUGH TERRAIN CRANE, TRUCK CRANE, CRAWLER CRANE, รถบรรทุกติดเครนTRUCK MOUNTED CRANE OR CARGO CRANE, รถยก FORKLIFT ฯลฯ นอกจากนี้ยังรับตรวจสอบอุปกรณ์การช่วยยก (Lifting Gear) และอื่นๆเราตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญโดยวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและเครื่องจักรกลอุสาหกรรมจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำหลังจากการตรวจสอบผ่านทางบริษัทจะออกใบรับรอง คป.1,คป.2 และ Certificate of inspection ให้โดยวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

(STATIONARY CRANE) ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ปจ.1

อาทิ GANTRY CRANE, OVERHEAD CRANE, ELECTRIC HOIST,SEMI GANTRY CRANE, PORTAL CRANE ,FLOATING CRANE , CONTAINER HANDLING CRANE , JIB CRANE , WALL CRANE , PASSENGER HOIST AND MATERIAL LIFT (ลิฟท์โดยสารและขนส่งวัสดุ) , CONCRETE PLACING BOOM , GONDOLA(กระเช้าไฟฟ้า) และอื่นๆ ฯลฯ (MOBILE CRANE) ปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ รถเครนทุกชนิด ปจ.2 อาทิ ALL TERRAIN CRANE , ROUGH TERRAIN CRANE , TRUCK CRANE , CRAWLER CRANE ,TRUCK MOUNTED CRANE(รถบรรทุกติดเครน) , CARGO CRANE , FORKLIFT รถยกนอกจากนี้ ยังรับตรวจสอบอุปกรณ์การช่วยยก (Lifting Gear) และ อื่นๆ เราตรวจสอบด้วยความเชี่ยวชาญโดยวิศวกรและทีมงานที่มีประสบการณ์ตรง ด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้างและเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมจากบริษัทรับเหมา ก่อสร้างชั้นนำ หลังจากการตรวจสอบ ผ่านทางบริษัทจะออกใบรับรอง ปจ.1,ปจ.2,ลฟท์,รถยก,เครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง และCertificate of inspection&Load Test ให้โดยวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญ ซึ่งเป็นไปตามกฏหมาย งานคํานวณออกแบบฐานทาวเวอร์เครนและการยึด (FOUNDATION&ANCHORING DESIGN FOR TOWER CRANE) สูตรการคํานวณถูกต้องตามหลักวิชาการของผู้ผลิตทาวเวอร์เครน

 

รายละเอียดตรวจและทดสอบ

ติดต่อ โทร. : 02-336-0433-34 แฟกซ์ : 02-336-0432
มือถือ : 088-913-2833 E-mail: admin@seac.co.th