ขั้นตอนชำระเงิน

หน้าหลัก / ขั้นตอนชำระเงิน

     ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ,จ่ายเช็ค ได้ที่ 


กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

โปรดออกในนาม
บริษัท เซฟตี้ เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 24/35 หมู่ที่ 1  ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115556014697

หากท่านชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วโปรดเก็บหลักฐาน (Pay-in, ใบนำฝาก, รายการโอน ฯลฯ) พร้อมส่งหลักฐานชำระค่าบริการมาที่ E – mail : admin@seac.co.th
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีจะดำเนินการออกใบกำกับภาษีให้ตามที่อยู่ที่แจ้ง **(โปรดระบุชื่อบริษัท – ที่อยู่ให้ชัดเจน)**

 

บัญชีการเงินติดต่อ คุณ สุภาภรณ์  พรมสำลี