แผนการฝึกอบรม จป. คปอ.

หน้าหลัก / แผนการฝึกอบรม จป. คปอ.

แผนฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ,คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ปี 2563

วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน
20-21 ก.พ.
จป. ระดับหัวหน้างาน (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 2,500
23-24 เมย.
จป. ระดับหัวหน้างาน (English Version)
ดาวน์โหลดใบสมัคร
คลิ๊กดูรายละเอียด
เปิดรับสมัคร  Birdy 5 สุวรรณภูมิ 15,000
11-12 พ.ค.
จป. ระดับหัวหน้างาน (Japanese Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 19,000
วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน
2-3 มี.ค.
จป. ระดับบริหาร (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 2,500
14-15 พ.ค.
 
จป. ระดับบริหาร (English Version)
เปิดรับสมัคร Birdy Five 15,000
13-14 ส.ค
จป. ระดับบริหาร (Japanese Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 19,000
วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน
17-19 มิ.ย.
จป. ระดับเทคนิค (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 3,900
วันที่อบรม หลักสูตร สถานะ สถานที่ ค่าลงทะเบียน
4-5 มี.ค.
คปอ. (Thai Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 2,500
21-22 เม.ย.
คปอ.(English Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 15,000
22-23 ก.ค.
คปอ.(Japanese Version)
เปิดรับสมัคร โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ 19,000

                                                                                      อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับหัวหน้างาน
2,300 15,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับบริหาร
2,500 15,000 19,000
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิค
3,900
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 
2,500 15,000 19,000

ดาวน์โหลดใบสมัคร

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียนข้างต้นนี้ยังไม่รวม vat 7% สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%